蒂尔森·贝克ämpningsmedel

贝克ämpningsmedel som säljs och används i Sverige skagenerellt sett vara godkända av Kemikalieinspektionen。单位fö重新标记索恩斯ö戈姆·戈克ä南德·阿维特·贝克ämpningsmedel må签证签证证明书ändning inte medfö风险承担者öR Mä尼斯坎斯ä莎拉·埃勒ö米尔吉ö。索姆·斯佩克特ör ska du kontrollera att fö瑞芬·雷普根勒ämpningsmedel。

En traktor med bomspruta.

En traktor med bomspruta。

Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skador eller olägenheter för människors hälsa eller skador på egendom. Ett bekämpningsmedel kan vara antingen en biocidprodukt eller ett växtskyddsmedel.

I tillsynen av bekämpningsmedel granskar vi bland annat att:

  • produkterna är godkända, i de fall det krävs, AV Kemikalieinspektionen
  • mängden verksamt ämne överensstämmer med godkännandet
  • 产品信息的形成
  • ytterligare märkningskrav i växtskydds- respektive biocidförordningarna är uppfyllda, till exempel när det gäller användningsvillkor och behörighetsklasser.


Ett godkänt bekämpningsmedel får ett fyrsiffrigt registreringsnummer och 名单我Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister.

Bekämpningsmedel bedöms och godkänns i respektive medlemsland, men inom EU pågår ett gemensamt arbete med att bedöma de verksamma ämnena i produkterna. De verksamma ämnen som anses vara acceptabla blir godkända inom hela EU och får användas i bekämp­ningsmedel. Bedömningen görs inom så kallade arbetsprogram för verksamma ämnen i biocidprodukter respektive växtskyddsmedel.

Tillsyn AV Biocidprodukter

Läs mer om vad du som inspektör kan kontrollera vid en inspektion samt vilka lagar som är tillämpliga för biocidprodukter.

Tillsyn av växtskyddsmedel

Läs mer om vad du som inspektör kan kontrollera vid en inspektion samt vilka lagar som är tillämpliga för växtskyddsmedel.

Har du en fråga om tillsyn av bekämpningsmedel?

基因组 vår frågetjänst Fråga Kemikalieinspektionen kan du ställa frågor till oss.